Sàn gỗ tự nhiên - SÀN GỖ GÕ ĐỎ

SÀN GỖ GÕ ĐỎ GHÉP NHIỀU THANH (FJL)

KT: 15mm x 90/120/130mm x 600/750/900mm

Giá: 1,050,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GÕ ĐỎ GHÉP 2 - 3 THANH

KT: 15mm x 90/120/130mm x 900mm

Giá: 1,150,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG GHÉP 2 - 3 THANH

KT: 15mm x 90/120/130mm x 750mm

Tiêu chuẩn: SƠN UV

Giá: 1,100,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG GHÉP 2 - 3 THANH

KT: 15mm x 90/120/130mm x 600mm

Giá: 1,050,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GỎ ĐỎ SOLID NGUYÊN THANH

KT: 15mm x 90 mm x 600mm

Tiêu chuẩn: Sơn UV

Bảo hành: 1 năm

Giá: 1,300,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GỎ ĐỎ SOLID NGUYÊN THANH

KT: 15mm x 90 mm x 900mm

Tiêu chuẩn: Sơn UV

Bảo hành: 1 năm

Giá: 1,400,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GỎ ĐỎ SOLID NGUYÊN THANH

KT: 15mm x 90 mm x 750mm

Tiêu chuẩn: Sơn UV

Bảo hành: 1 năm

Giá: 1,350,000 VNĐ/ m2

SÀN GỖ GỎ ĐỎ SOLID NGUYÊN THANH

KT: 15mm x 90 mm x 450mm

Tiêu chuẩn: Sơn UV

Bảo hành: 1 năm

Giá: 1,200,000 VNĐ/ m2